sábado, 24 de marzo de 2012

As confrarías de Semana Santa regulan a conduta interna dos seus confrades...

23/03/2012 - M.A.N. / El Progreso (Viveiro)
As confrarías da Semana Santa de Viveiro puxéronse ao choio para aprobar regulamentos de réxime interno. Algunha xa o tiña, como a da Misericordia ou a irmandade da Santa Cruz, para as llevadoras e a banda de tambores. A necesidade destas normas xurdiu o ano pasado tras a incidencia rexistrada na Confraría do Santísimo Cristo da Piedade, cuxa directiva entendeu que un dos seus confrades tivo un comportamento incorrecto nos desfiles de 2010.
O asunto chegou ao xulgado, aínda que moitos confrades consideran que debeu solucionarse no seo da entidade e non transcender á opinión pública.

Presentación das bolsas que promocionan a Pasión (Foto: JOSÉ Mª ÁLVEZ) 

O paso do Santo Entierro da Cofradía do Santísimo Rosario (Foto: José Mª Álvez (AMA)) 

0 comentarios:

Publicar un comentario

ShareThis